Země líbezná, země půvabná...

S přáním harmonických vztahů ve společnosti: Ing. Václav Kovalčík, Náchod

Moje názory: Ing. Václav Kovalčík, miluji Československo...

Za popularitu a zhudebnění poezie...

Nechť je poezie ve velkém zhudebňována, aby byla atraktivní a populární. Záleží rovněž, jak ji zhudebníme. Žánr rozhoduje o mnohém, stejně tak určité podání, v němž je skryto skutečné a upřímné poslání.

Je třeba zaujmout, a to alespoň v muzikální podobě. Studenti tak nebudou nadávat na nejasnosti a komplikace v poetické oblasti, jež se může, ale nemusí rýmovat. Jednejme pokrokově, jednejme s prožitkem, žijme šťastným životem, žijme (s) láskou, žijme se soucitem a zájmem o okolní svět.

Nechť je vyučování literatury provázeno svobodou názorů. Totež platí i pro básnické soutěže. Nesmí být nikomu v této oblasti ubližováno.

Pokud se stanou nějaké křivdy např. při výuce literatury, pak máme vlastně zaděláno na nezájem o poezii, jenž může směřovat až do extrému, a tím je nezájem o veškerou četbu, a proto jednejme svobodně a nezaujatě. Buďme přece tolerantní, aby mohlo básnické umění nadále sloužit veřejnosti.

Václav Kovalčík, 25.11. 2011, Náchod 

Za lepší pracovní prostředí

Často se zapomíná na nastavení hodnot, které se týkají lepšího pracovního prostředí. Právě estetizace a kvalita zaměstnaneckých prostor mnohdy vázne, neboť se podobá nezáživnému peklu. Dokonce bývá pracujícím zakazováno umístění vlastní výzdoby a galerie ve firemních komnatách.

Dále panuje dilema ohledně poslechu hudby. Záleží však na vhodnosti daných žánrů a vzájemném kompromisu. Poté je odsuzováno zdejší "zneužívání" virtuálního světa, a proto jasná a rozumná pravidla dokážou předejít konfliktům a nesrovnalostem. 

Nechť je lepší pracovní prostředí (spravedlivé ohodnocení, příznivé mikroklima a bezpečí )vizitkou současnosti i budoucnosti.

Václav Kovalčík, 5.2. 2012, Náchod

Známý motiv ze života

Často se v dějinách opakuje motiv z Nového Zákona, v němž je bytost, která mnohokrát pomohla společnosti, vítána a obdivována davem lidí, což je povzbuzující, ale pak nastává jakési otočení o 180° v pozdějších etapách.

Právě tímto obratem se dostáváme do situace, kdy veřejnost touží po záhubě dřívější celebrity. Navíc se jedná o životní zkušenost, jež se táhne děním každého z nás. Jak hluboko můžeme spadnout, i když konáme dobré věci!

Z veřejného mínění je to pravděpodobné, neboť stačí jedna pomluva, či drb, aby se dobročinné snažení ocitlo v temném stínu společenského opovržení a nenávisti.

A proto řešením každého z nás bývá překlenutí nepříznivé etapy, vždyť výzva k odpuštění je stále aktuální, i když se zdá být v dnešní komplikované a nejisté době nereálná...

Václav Kovalčík, 10.12. 2011, Náchod

O projektu sjednocování Evropy

Projekt sjednocování Evropy měl tehdy v úmyslu plnit politiku  vzájemné pomoci, vzájemné spolupráce a svobodného dialogu.

Teprve světová ekonomická krize ukazuje, jak je toto partnerství křehké, a to kvůli diskriminačnímu postupu vůči novým zemím, které vstoupily do EU „v pozdějších etapách."

Lidi mě stále přesvědčují svými názory, že tenhle spolek má jakýsi budoucí potenciál. A co spekulantský, skandální a bezohledný postup vůči těm, kdož ekonomicky strádají?

Právě budoucnost Evropy bych si představoval v nastavení a oživení Cyrilo-Metodějských tradic, dále pak pamatujme na odkaz Mistra Jana Husa, Jana Ámose Komenského aj. představitelů, kteří se zasloužili o nastavení skvělé úrovně „našeho kontinentu."

Bohužel se na uvedené záslužné  dílo zapomíná, a tak jsme tam, kde jsme vůbec nechtěli být. Řešení situace vidím  v opětovném obnovení vyspělých pilířů a zásad, abychom se nemuseli stydět za své členství.

Václav Kovalčík, 4.12. 2011, Náchod

O možnostech rozdělení státní moci

Nejprve bych chtěl zmínit klasické rozdělení státní moci (zákonodárná, výkonná a soudní), což se podobá jakési stabilní trojnožce, na níž je umístěn systém daného státu.

 Při troše štěstí a zodpovědnosti mohou být občané spokojeni s jiným typem židle, a tou bývá dohodnutý, věrný a jednotný pilíř ohledně státní moci, která je ve společenských vědách často odsuzována.

 Také členové státního uskupení mohou akceptovat dokonce i čtvero rozdělení státní moci, a to na zákonodárnou, výkonnou, soudní a přírodní, což nám připomíná klasickou židli, jakou známe v našich domácnostech. O přírodní složce dané moci se hovoří v souvislosti s civilizacemi, jež si nechtěly špinit ruce realizací soudního verdiktu. 

O tom měl například rozhodnout drsný, nelítostný a mrazivý arktický kraj, což fungovalo skvěle, neboť civilizace Eskymáků byla maximálně chráněna před kriminalitou. Již uvedené společenství dokázalo vyřešit i to neřešitelné. 

Podobný systém mají i kmeny v subtropických a tropických oblastech planety Země.  A tak bychom se měli od daných civilizací mnohé učit. V případě přijetí perspektivních myšlenek a názorů  - o státní moci - se můžeme klidně dožít nepotřebnosti kriminálů a nápravných zařízení. 

Nechť Česká republika, Evropa i okolní státy tvoří rodinné prostředí postavené na zásadách slušnosti ohledně občanského soužití, solidarity a vytváření  hodnot pro dobro společnosti.

 Václav Kovalčík, 7.1. 2012, Náchod

O teorii rozmanitosti aktiv státního bohatství

Jakýsi stereotyp ohledně privatizace, zadlužování a zvyšování nepřímých daní není úplně normální. Je absurdní, neboť se zde ukazuje známá pravda, že již není a nebude z čeho brát.

Právě promrhaná rozmanitost veškerých aktiv vrhá finanční sféru do nejistot. A tak si tímhle „rozpočtovým monologem" zaděláváme na větší a větší ekonomickou krizi.

Jak si představuji uvedenou rozmanitost aktiv státního bohatství? V pestrosti státního vlastnictví: strategické podniky, banky, přírodní bohatství a přírodní zdroje, bytový fond, jednotlivé úřady, vzdělávací systém, památkový komplex, zdravotnický komplex, skvělý obranný systém, rozmanitost komodit státního pokladu, nejlepší vědecké možnosti a vědecké zázemí, podstatný díl státního vlastnictví půdního fondu, energetika, infrastruktura, doprava na úrovni atd..

Nechť k tomu patří vynikající stav občanů České republiky po stránce sociální, ekonomické, kulturní, profesní, zdravotní a vzdělanostní.

Na závěr lze vyslovit přání, co se týče státní, neziskové a mezilidské solidarity vůči lidem, kteří skutečně potřebují pomoc. Pamatujme však na správnou adresnost již zmíněné pomoci.

Teorie rozmanitosti aktiv státního bohatství není utopií, neboť může být v budoucnu reálná. A proto se chovejme zodpovědně, nedopusťme tunelování veřejných financí. V teorii rozmanitosti aktiv státního bohatství vidím vyvedení České republiky, Evropy i celého světa z hospodářské krize.

Václav Kovalčík, 24. 12. 2011, Náchod

Fenomén o konci světa

Mnohokrát byl mylně předpověděn konec světa, jenž se neuskutečnil, a tak představitelé, kteří se na těchto předpovědích přiživují, vycházejí sice s ostudou, ale vždycky to nějak zametou pod koberec.

Ani já nevím, kdy dojde k uvedené globální kalamitě. Když neznám odpověď na tuhle palčivou otázku, tak nic nebudu předpovídat. Slibovaný konec světa může být pochopen ve formě záludných zkoušek, jimiž procházíme.

Ryjeme ústním otvorem na dně, anebo padáme z výšin. Kdy se však odrazíme, abychom pak náhle směřovali k opětovnému vzestupu? Nikdo z nás nic neví.

A tak vyzývám všechny státy, aby netlachaly metodiku "malování čerta na zeď", ale aby společně připravily jakási opatření ve formě "zadních, bočních a předních vrátek" ve prospěch nejen lidstva, ale i dalších organismů.

Nechť je vesmírný výzkum a vesmírné putování pojistkou, či oddálením případné pozemské hrozby, i když nemůže oddálit celo-vesmírnou hrozbu (viz možný krajně extrémní stav vesmírné hmoty a "vesmírného dějství" někdy v daleké budoucnosti).

Počítejme s tím, že i sebe dovede uvedený fenomén o konci světa vyvrátit na základě případného zániku, jenž by měl být zřejmě kompenzován novým rozvržením a nastartováním nových pravidel "všeobecného řádu."

V tom se materialismus a idealismus koneckonců může shodovat, jenže existuje problém, zda si za této okolnosti celkově polepšíme, anebo pohoršíme, neboť existují tzv. "algoritmická rozcestí," jež jsou nevyzpytatelná.

Václav Kovalčík, Náchod

Zajímavý internetový odkaz:
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one