Země líbezná, země půvabná...

S přáním harmonických vztahů ve společnosti: Ing. Václav Kovalčík, Náchod

Moje poezie: Ing. Václav Kovalčík, miluji Československo...

Hřib kříšť
Tys pálivý a vyzbrojený
všemi stíny barevnými
všemi stíny pestrými
Jen do polévky nevstupuj
Jen do polévky nevstupuj
V lesích klidně stůj
V lesích klidně stůj
Ozdobíš tak zemi!
Babka
Bábuško babičko opálená do hněda

Tvoříš různé variety kouzelnice záhadná

Tvoříš četné kombinace jedlá houbo přesvatá
Maskuješ se velmi ráda bílá síťko nad propastí

Za sucha i za vlhka rosteš jako z vody

Ty jsi dobrá do polévky anebo jen tak na pohled

Budeme Ti děkovat za ten cenný poklad

Budeme Ti vzdávat díky za převzácnou
úrodu - kouzelnice přesvatá lidu prostému
Klouzek modřínový
Kouzelný klobouček vystrčí
Oranžové sluníčko potěší pod
modřínem opadavým

Oranžové světélko kontrast
činí veliký - ve stínu lesa jen
radost pohledět

Hledejme hledejme dále
Naleznem skupinku zářících
hvězdiček

Pak půjdem cestou s radostnou
tváří neboť se vydařil
houbařův den
Na záhoně
Ó buďme svlačcovití
převléknem kabáty
vykvetem na bílo
jen my svlačcovití

A co popenec?
Kundrotek vadí?

Smetánka ladí rozepři rostlinnou

Lipnice praví
Mají mě rádi
Já jsem zde u rajčat zelenou oponou

Petržel pospíchá rozmnožit do syta sémě své

Kakost si nakvétá
skromností oplývá
s dárečkem laskavým ten svatý květ

Jahody plodí šťavnaté plody
Žijí si vesele žehnané hody

Hrách odchází - dozpíval song
Sklizen jest k útlumu velebný tón

Topinambur expanduje za hranice do ciziny biomasou vpřed
Líbí se mu generál ten zkušený rek

Pór seká šavlí
Bojuje však do úmoru
Jen otevřít brány zvuk
zbavit se plevelů zažehnat hluk

Zelená se srha - ta penězi mrhá
Měsíčnice loví Měsíc - hlídá jmění moudrých bank

Celer celý vždy překvapený tloustne tlouštík ze všech stran

Salát věčný vyvolený seje rady k ozvěnám

Planetky rudé - rajčátka všude - aroma budí jistý hlas

Poučení v nás i mimo nás:

Různé vztahy všude jsou - vždy třeba se rozhlédnout
Zajímavý internetový odkaz:
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one